top of page
Modasima İK Vizyonumuz / Misyonumuz / Stratejimiz

Modasima İnsan Kaynakları olarak vizyonumuz, çalışanlarımızla birlikte sürekli gelişmek, uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmak ve müşterilerimizi memnun etmektir. Modasima olarak tüm ilişkilerimizde adil davranarak, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak önceliğimizdir.

Bu vizyon doğrultusunda stratejilerimiz;

  • Yeni İK uygulamaları geliştirmek ve mevcut uygulamaları yeni şekilde yapmak,

  • Modasima İK prosedürlerini en üst düzeyde standart hale getirmek,

  • Modasima İK çalışmalarının iş sonuçlarına sağladığı katkıyı artırmak,

  • Tekstil sektöründe İK konusunda rol model olmaktır.

Modasima Tekstil’in barındırdığı değerler ve şirket kültürü ışığında; dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin fırsat eşitliğini benimsemekteyiz. Modasima Tekstil’de çalışan kadın istihdamını daha da artırmayı hedefliyor, iş hayatında fırsat eşitliğini önemsiyoruz. 

 

Vizyon ve misyonumuzu oluşturan değerler, işe alım süreçlerinde bize ışık tutuyor.

Modasima Tekstil’e iş başvurusunda bulunan adaylarımızın ekip çalışmasına ve iletişime açık, gelişime önem veren, planlama ve takipçilik yönü güçlü, insiyatif alarak karar verebilme yeteneklerine sahip olmalarını önemsiyoruz.  Modasima Teksil yöneticilik pozisyonlarına başvuran adaylar için ise liderlik, stratejik düşünme ve ikna kabiliyeti niteliklerini tercih sebebi olarak görüyoruz.

bottom of page