top of page
Modasima Performans Yönetimi

Performans yönetimi iş hayatında çalışanların performansını bütünüyle ele alır. Personelin firma ve firmanın gerektirdiği yıllık ve aylık hedefleri gerçekleştirmesi sonucunda ortaya çıkan ürün ya da hizmeti ifade etmektedir. Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve başarıyı ödüllendirmek için tüm şirketlerimizde performans yönetimini şeffaf bir yaklaşımla uyguluyoruz.

Modasima Tekstil’de performans değerlendirmesi uygulamaları, şirketlerimizin stratejileri doğrultusunda düzenlenmektedir. Modasima İK performans değerlendirmesi sonuçlarını, çalışanlarımızın ücret artışlarının belirlenmesi ile terfi ve ilerlemelerinde önemli bir kriter olarak görüyoruz. Kurumsal firmaların performans yönetiminde, firmanın gelir-gider durumu, finans durumu, personelleri gibi firma bileşenlerinin tüm kollarından her zaman daha güzel sonuçlar elde etmek için kullanılan en iyi uygulamalardan biridir. Modasima İK performans değerlendirmelerinin başlıca nedeni şirket personellerinin çalışma isteklerinin ve iş becerilerinin geliştirilmesi, firmaya ve bulunduğu pozisyona olan aitlik ve sorumluluk duygusunun sağlamlaştırılması ve buna yönelik olarak firmanın etkinliklerinin ve başarısının artırılmasıdır.

Performans yönetimi ve performans değerlendirme uygulamaları sıklıkla karıştırılsa da birbiriyle ilişkili fakat temelinde birbirinden farklı uygulamalardır. Performans yönetimi firma varlığını sürdürdüğü sürece var olacak olan bir süreçken, performans değerlendirme bu sürecin içerisindeki belli periyotları ve çalışmaları kapsar. Modasima İK performans yönetimi, çalışanları bireysel olarak değil, bir ekip olarak ele alır. Çalışanın bireysel performans değerlendirmesinin yanı sıra tüm şirket ekibinin performansını da ele alan verimli bir süreçtir. Yıl içerisinde haftalık veya aylık olarak düzenlenen, performansı daha iyi duruma getirmek için yapılan analizlerdir. Sürekli yenilenen performans yönetimi şirketi hep daha iyiye taşır.

bottom of page